Zamek Stary Książ, gm. Wałbrzych

Nazwa niemiecka

Alt Fürstenstein

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.83805556 N, 16.295 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Opis

Uwagi: zamek na cyplu. Zamek górny i dwa podzamcza z wałami

Datowanie: 2 połowa IX-pocz.X w.; 2 poł. XIII-1poł. XIV (XIV-XV w.?) (A. Boguszewski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Alt Fürstenstein

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.83805556 N, 16.295 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Badania

1991-1993 – badania sondażowe, K. Jaworski.

Literatura

Giersberg [b.i], Historisch-topographische Beschreibung des Schlosses Fürstenstein und seiner nächsten Umgebungen 1812, s. 5.
Berndt J. Ch. G., Wegweiser durch das Sudeten=Gebirge, 1828, s. 310.
Schreiber F., Fürstenstein und seine Umgebungen, 1843, s. 19.
Zemplin A., Fürstenstei in der Vorgangenheit und Gegenwart, 1843, s. 141.
Paschky B., Die “Alte Burg” Fürstenstein, “AB”, 1937, s. 131-134.
Pilch J., Zabytki architektury Dolnego Śląska, 1978 1978 s. 128.
Pilch J., Leksykon Zabytków architektury Dolnego Śląska, 2005, s. 384-385.
Jaworski K., Stary Książ naprawdę średniowieczny, „Karkonosz“, 1993, nr 1/8, s. 30-45.
Jaworski K. Wczesno i późnośredniowieczne założenie obronne w Starym Książu na Pogórzu Wałbrzyskim, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“, 1994, t. 35, s. 511-527.
Francke Cz., Dzieje zamków województwa wałbrzyskiego, “Rocznik Województwa Wałbrzyskiego” 1989-1991, s. 80.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001,, s. 526.
Łuczyński R. M., Zamki, dwory i pałace w Sudetach, 2008, s. 362-369.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010,, s. 268-270.

Mapa