Zamek Szczerba, gm. Międzylesie

Nazwa niemiecka

Seitendorf, Burg Schnallenstein

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.19388889 N, 16.27694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Opis

Ruiny kamiennego zamku Szczerba z ok. XIV wieku położone są w południowo-wschodniej części Gór Bystrzyckich, blisko drogi wojewódzkiej nr 389 na południe od Gniewoszowa. Zamek został wzniesiony na wysokim gnejsowym wzgórzu zamkowym wznoszącym się 535 m n.p.m. między Diabelskimi Skałkami. Wzgórze zamkowe opływają dwa górskie potoki: Głownia od północy i jej dopływ Gołodolnik od południa. Otoczenie ruin zamku otaczają naturalne lasy liściaste i mieszane.

Uwagi: ruiny zamku na wzgórzu

Datowanie: XIII (?) – 1428 r. (Cz. Fracke)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Seitendorf, Burg Schnallenstein

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.19388889 N, 16.27694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Badania

1993 – badania sondażowe wykopaliskowe, Cz. Francke

Literatura

Guerquin B., Zamki Polskie, 1984. s. 298.
Guerquin B., Zamki Śląskie 1957. s. 75.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001, s. 184-158.
Francke Cz., Zamek „Szczerba“ w Gniewoszowie, wstępne wyniki badań, 1995, s. 41-49.
Francke Cz., Gniewoszów, st. l, Zamek “Szczerba”, gm. Międzylesie, woj. Wałbrzyskie AZP 99-24/3, „Informator Archeologiczny“ 1993, s. 91-92.

Mapa