Zarzyca, st. 7, gm. Kondratowice

Nazwa niemiecka

Reichau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.71166667 N, 16.93694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

116

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowate, owalny nasyp otoczony fosą, na wzgórzu

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Reichau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.71166667 N, 16.93694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

116

Chronologia

Badania

1962 – badania wykopaliskowe, J. Lodowski.
1963 – badania inwentaryzacyjne, T. Kaletyn.

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 40.
„Altschlesische Blätter”, 1938, s. 28.
Lodowski J., Zarzyca, pow. Strzelin , „Silesia Antiqua”, 1964, t.6, s. 241.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 164-165.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 46.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 376.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. I), 1994, s. 1068.
Demidziuk K. Archiwalia do archeologii ziemi strzelińskiej (do 1945 r.), 2004, s. 187.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 471-472, nr. 411.

Mapa