Żeliszów, st. 1, gm. Bolesławiec

Nazwa niemiecka

Giersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.18305556 N, 15.63513889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

45

Chronologia

Opis

Uwagi: b. dobry, grodzisko stożkowate,

Datowanie: późne średniowiecze (Dominik Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Giersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.18305556 N, 15.63513889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

45

Chronologia

Badania

1968, 1969 – badania archeologiczno-architektoniczne, Instytut Historii Arch., Sztuki i Tech. PWr
1975, 1976 – badania wykopaliskowe, J. Kaźmierczyk

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1933, t. 3, s. 45, poz. 97.
„Altschlesische Blätter”, 1930, t.1, s. 14.
„Altschlesische Blätter”, 1936, t. 7, s. 227
„Altschlesische Blätter”, 1940, t. 4, s. 217.
Kudła A., Średniowieczne urządzenia obronne koło Żeliszowa, „Biuletyn KZA na województwo wrocławskie 1959-1960”, 1961, s. 57.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 45.
“Informator KZA na województwo wrocławskie” , 1966.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
Rogińska M., Niemczyk E., Medeksza S., Badania archeologiczno-architektoniczne na grodzisku w Żeliszowie, pow. Lwówek Śląski, “Informator KZA na województwo wrocławskie 1968” , 1969, s. 81-83.
Pawłowski A., Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku średniowiecznym, t. 1-2, 1978.
„Silesia Antiqua”, 1971, t. 13, s. 305.
„Silesia Antiqua”, 1979, t. 21, s. 258.
„Silesia Antiqua”, 1980, t. 22, s. 196.
Olczak M., Abramowicz Z. Przewodnik historyczny po gminie Bolesławiec, 1997, s. 58-59.
Jurek. T. Obce Rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, 1998, s. 273.
Chorowska M., Dudziak T., Joworski K.. Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach, T.II Księstwo Jaworskie, 2009, s. 268-270.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, s. 481-482, nr. 428.

Mapa